Polski Angielski Niemiecki Czeski

EKO ZIELONA KLASA

EKO ZIELONA KLASA Print

EKO ZIELONA KLASA to przede wszystkim:

edukacyjny ogród szkolny, w którym będą prowadzone zajęcia szkolne i pozaszkolne. Główne cele:

CEL EDUKACYJNY

Dostarczenie innowacyjnych narzędzi do poglądowego nauczania przyrody, a zwłaszcza elementów botaniki, zoologii, ekologii i geografii w szkole podstawowej w połączeniu z szerokimi możliwościami zdobywania nowych umiejętności i wiadomości. Ogród jest bazą do prowadzenia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, umożliwia prowadzenie interesujących obserwacji przyrodniczych. Rozbudowana, wielogatunkowa kolekcja roślin umożliwia stworzenie nauczycielowi szerokiej obudowy dydaktycznej w postaci własnych programów zajęć pozalekcyjnych, scenariuszy lekcji i ćwiczeń, zadań i projektów badawczych, stosownie do założonych celów.

-  CEL WYCHOWAWCZY

Wpływ na emocje i postawy uczniów korzystających z ukierunkowanego tematycznie przyszkolnego ogrodu poprzez wzbudzenie zainteresowania zagadnieniami związanymi z przyrodą, chęć poznania zasad uprawy roślin i w końcu próby wykorzystania poznanych umiejętności w hodowli tych roślin w domowych warunkach, już jako swojego hobby. Z pewnością wpłynie na wzrost świadomości ekologicznej i ogromnego znaczenia natury w życiu każdego młodego człowieka.

CEL ESTETYCZNY

Kształtowanie wrażliwości wśród uczniów na piękno przyrody.  Rośliny hodowane w kolekcji należą do wyjątkowo atrakcyjnych, ze względu na zdolność do całorocznego kwitnięcia połączonego z współwystępowaniem kwiatów i owoców w różnym stadium rozwoju na tej samej roślinie. Kwiaty, a zwłaszcza dojrzewające owoce odznaczają się specyficznym pięknem.

-  CEL REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWY

Ogród dzięki ławeczkom i alejkom będzie miejscem wypoczynku nie tylko dla uczniów , ale również mieszkańców Jedliny-Zdrój.

 

 

Galeria zdjęć

Ostatnie aktualności

Wszystkie aktualności

Pogoda w regionie

copyrights © 2010 - Wszelkie prawa zastrzeżone. design: Encja.com

encja.com parp

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013