Polski Angielski Niemiecki Czeski

„Tajemniczy Trójkąt” - przejęcie prezydencji.

„Tajemniczy Trójkąt” - przejęcie prezydencji. Print

 

Oficjalna strona internetowa Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój

www.jedlinazdroj.eu


20 stycznia br. w „Czarodziejskiej Chacie” w Jedlinie – Zdroju odbyła się uroczystość przekazania przez Panią Burmistrz Głuszycy Alicję Ogorzelec prezydencji „TajemniczegoTrójkąta” Burmistrzowi Miasta Leszkowi Orplowi.

Licznie przybyłych gości, wśród których byli m.in. dyrektorzy szkół i gimnazjów z gmin „Tajemniczego Trójkąta”, przedstawiciele stowarzyszeń, instytucji samorządowych, radni oraz osoby zaangażowane w życie i rozwój swoich miejscowości powitał Burmistrz Jedliny – Zdroju Leszek Orpel oraz Burmistrz Głuszycy – Alicja Ogorzelec. W uroczystości wziął także udział członek Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego Pan Andrzej Lipiński i Prezes Uzdrowiska „Szczawno - Jedlina” S.A. Pani Beata Szczepankowska.

Pani Burmistrz Alicja Ogorzelec, Burmistrz Leszek Orpel i Wójt Adam Hausman oraz Zdzisław Łazanowski Prezes „Podziemnego Miasta Osówka”, Bogumił Leda współwłaściciel Pałacu w Jedlince i pełniąca obowiązki Dyrektora „Centrum Kultury i Turystyki” w Walimiu Pani Aleksandra Ignaszak – podpisali zaktualizowaną treść Porozumienia „Tajemniczego Trókąta” dokument, który zapewni kontynuowanie współpracy w bieżącej kadencji samorządu.

Następnie Pan Grzygorz Kruszyński Wiceprezes Fundacji Edukacji Europejskiej zaprezentował projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt nosi nazwę „Partnerstwo Tajemniczy Trójkąt”. Jego głównym celem jest wypracowanie i wdrożenie Strategii Rozwoju Gmin „Tajemniczego Trójkąta”. Realizacja projektu rozpocznie się jeszcze tym miesiącu i będzie trwała do czerwca 2012 roku. Z każdej gminy 10 osób będzie uczestniczyło w warsztatach tematycznych, oraz wyjazdach studyjnych do gmin. Prowadzone będą także badania społeczne i wywiady. Projekt zakończy się opracowaniem raportu zbiorczego zawierającego zalecenia do Strategii.

Na zakończenie części oficjalnej zaprezentowane zostały filmy promocyjne Walimia, Głuszycy i Jedliny – Zdroju.

 

Redakcja: K. Szemiel

Galeria zdjęć

Ostatnie aktualności

Wszystkie aktualności

Pogoda w regionie

copyrights © 2010 - Wszelkie prawa zastrzeżone. design: Encja.com

encja.com parp

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013